Klarna, Pay LaterKlarna, Pay Later
1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur ingredien.com/se Hair Team Company ApS ("ingredien.com/se", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar personliga uppgifter.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår hemsida, www.ingredien.com/se ("Hemsidan").

1.3 ingredien.com/se är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till ingredien.com/se kan göras via kontaktinformationen som anges vid punkt 7.


2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, I VILKET SYFTE OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

2.1 När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av Hemsidan. Det kan bland annat vara vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktioner, samt att genomföra en riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna följa vårt intresse att förbättra Hemsidan och visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning artikel 6.1 f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Hemsidan samlar vi in den information du själv tillhandahåller, till exempel, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransval och information om IP-adressen från vilken beställningen gjordes.

2.2.1 Syftet med denna databehandling är att göra det möjligt för oss att leverera de produkter som du har beställt och på övrigt sätt kunna fullgöra vårt avtal med dig, inklusive att administrera din rätt till returer och reklamation. Vi kan också behandla information om dina inköp för att uppfylla rättsliga krav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp inhämtas IP-adress i syfte, och för vårt intresse att kunna förhindra bedrägerier.

2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning artikel 6.1 b,c och f.

2.3 När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, e-postadress och eventuellt mobilnummer.

2.3.1 Syftet är att vi ska kunna fullfölja vårt intresse av att leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning artikel 6.1 f.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransförfrågningar kommer att vidarebefordras till PostNord som ansvarar för leveransen av din beställning. Vid köp av varor som inte finns i lager kan dessa uppgifter vidarebefordras till tillverkaren eller säljaren av varorna i fråga, som sedan utför och ansvarar för leveransen.

3.2 Uppgifter kan överföras till externa partner som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa partners bland annat för teknisk drift och förbättring av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och våra produkter. Bland annat lämnas uppgifter om ditt namn och din e-post till TrustPilot så att en förfrågan om att betygsätta oss på TrustPilots hemsida kan skickas ut på våra vägnar. Om du väljer att lämna en recension blir TrustPilot dataansvarig för de angivna uppgifterna. Dessa företag är databehandlare och behandlar enligt våra instruktioner uppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna i något annat syfte än för att fullgöra avtalet med oss, och det föregår under sekretess. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning.

3.3 Två av dessa databehandlare: Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga skyddsåtgärderna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom certifiering av databehandlaren i enlighet med EU:s och USA:s avtal om skydd av personuppgifter. Privacy Shield, jfr. EU:s Dataskyddsförordning art. 45.

3.3.1 En kopia av Google LLC-certifieringen finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 En kopia av certifieringen från Facebook Inc. finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter är vi som personuppgiftsansvarig skyldiga att informera dig om dina rättigheter.

4.2 Rätt till tillgång
4.2.1 Du har rätt att när som helst begära upplysningar om bland annat vilken information vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som kan finnas, samt upplysningar om varifrån uppgifterna kommer.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till [email protected]. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.3 Rätt till rättelse
4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de upplysningar som vi har registrerat om dig uppmuntras du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan korrigeras.

4.4 Rätt till radering
4.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Om fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

4.5 Rätten att begränsa behandlingen till lagring
4.5.1 I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till endast lagring, till exempel om du anser att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.6 Rätten till dataportabilitet
4.6.1 I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätt till invändningar
4.7.1 Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering för att rikta vår direktmarknadsföring.

4.7.2 Du har också rätt att när som helst invända mot den behandling av dina personuppgifter som berör din personliga situation, som vi utför enligt våra legitima intressen som anges i punkterna 2.1 och 2.3.

4.8 Rätt att återkalla samtycke
4.8.1 Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke du har gett oss till en viss behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på [email protected].

4.9 Rätten att klaga
4.9.1 Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den Svenska integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas bland annat via e-post [email protected] eller telefon 08-657 61 00.


5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Upplysningar som samlats in om din användning av Hemsidan enligt punkt 2.1 raderas senast när du inte har använt Hemsidan på två år.

5.2 Upplysningar som samlas in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet dras tillbaka. Uppgifterna kan dock sparas längre om vi har ett legitimt behov av att spara dem längre, till exempel om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om det är nödvändigt för oss att uppfylla rättsliga krav.

5.3 Uppgifter som samlas in i samband med köp som du har gjort på Hemsidan enligt punkt 2.2 raderas i normala fall tre år efter slutet av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Uppgifterna kan dock sparas längre om vi har ett legitimt behov av att spara dem längre, till exempel om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om det är nödvändigt för oss att uppfylla rättsliga krav. Bokföringshandlingar bevaras i fem år fram till slutet av räkenskapsåret för att uppfylla kravet från bokföringslagen.


6. Säkerhet

6.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörigt utlämnande eller missbruk av personuppgifter.

6.2 Endast anställda som har ett reellt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete kommer att ha tillgång till dem.


7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 ingredien.com är ansvariga för de personuppgifter som samlas in via Hemsidan.

7.2 Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4, vänligen kontakta:

ingredien.com /Hair Team Company ApS
Rho 4
DK-8382 Hinnerup
Telefonnummer: +46 410 880 292
E-post: [email protected]


8. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1 Vi kommer regelbundet att uppdatera vår integritetspolicy och du kommer alltid att kunna hitta den senaste versionen på Hemsidan under "Information" - "Personuppgiftspolicy".


9. VERSIONER

9.1 Detta är Första versionen av sekretesspolicy för ingredien.com/se, daterad den 24/5/2018.