Har du stiftet bekendtskab med Grøn Salon? Her kan du lære lidt om hvad det går ud på.

I takt med at flere og flere forbrugere bliver bevidste om, at der i mange af de produkter vi omgiver os med, kan være store mængder usunde og ligefrem sundhedsskadelige ingredienser, er der heldigvis nogle der går foran for at oplyse os alle om den helbredsskadelige kemi vi alle kommer i kontakt med i vores hverdag.

Disse mennesker sørger for at den information bliver nemmere at finde og mere tilgængelig for alle. Det betyder at vi som forbrugere i dag kan være bedre informerede og have en langt bedre chance for at træffe de rigtige beslutninger. Til gavn for vores eget og vores familiers helbred, og til gavn for den verden vi alle bor i.

Blandt disse ildsjæle, som hver dag bidrager til at vi alle kan leve et sundere liv uden skadelige kemikalier og usunde ingredienser i de produkter vi kommer i kontakt med, finder man folkene bag Grøn Salon.

UNDER HUDEN

Grøn salon er en frivillig ordning for frisørsaloner, som findes i hele Norden. Grøn Salon kræver af frisørsalonerne, at en lang række særligt skadelige stoffer hverken må bruges eller forefindes i salonen.

Derudover skal salonerne minimere deres energiforbrug og mindske miljøbelastningen i deres daglige arbejde. Dertil skal bæredygtighed, økologi og genbrug være centrale fokuspunkter i salonen. For at opretholde certifikatet som Grøn Salon bliver salonerne kontrolleret hvert år.

Formålet med Grøn Salon er for det første at fremhæve de frisørsaloner der gør en systematisk indsats for at forbedre miljøet for frisørerne og deres kunder.

For det andet viser Grøn Salon at det er muligt at drive en lønsom, moderne og kreativ frisørforretning uden at sætte sit eget og kundernes helbred på spil.

Som et tredje, rigtig godt og vigtigt punkt, har denne ordning øget interessen for grønne produkter til professionelle frisører, hvilket får stadigt flere producenter til at lancere produkter, der kan godkendes til de certificerede Grønne Saloner.

Mærkningsordningen Grøn Salon er samtidig kundernes garanti for at produkter rent faktisk er så milde og miljøvenlige som producenterne hævder.

Det gør det nemmere, bedre og sundere for frisøren at gå på arbejde i sin hverdag, og mere gennemskueligt for alle andre at finde en frisør, som man ved går op i sundhed og miljøvenlighed.

Det betyder i al sin enkelthed, at disse værdier skal være de bærende dele af den enkelte frisørsalons tilgang til faget, og at de ansatte skal have dem helt ind under huden.

I DETALJER

Organisationen Grøn Salon er fuldstændigt non-profit, og det meste af arbejdet bliver gjort frivilligt og ulønnet. Det betyder at Grøn Salon ikke har til formål at tjene penge. Indtægterne går til lønninger i forbindelse med kontrolbesøgene, et deltidssekretariat og et hjemmesidenavn.

Grøn Salon ordningen har som mål at:

  • Undgå de mest skadelige stoffer i frisørfaget.
  • Tilbyde produkter til ansatte og kunder i frisørsalonerne, som ikke indeholder giftige, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, kraftigt allergifremkaldende og sensibiliserende stoffer, som bruges i vid udstrækning i faget.
  • Påvirke leverandørerne til løbende at udvikle og sælge bedre og mindre skadelige kosmetikprodukter.
  • Forbedre frisørsalonernes miljøforhold på alle områder.
  • Nedsætte energiforbruget og affaldsdannelsen samt fremme brugen af økologiske produkter.

Ved at stille krav som er skrappere end den europæiske lovgivning på området, arbejder Grøn Salon sig hen mod de opstillede mål.

LISTERNE

Grøn Salon har indarbejdet brugervenlighed og et nemt overblik for alle, uanset om man forstår sig på de enkelte ingrediensers miljø- og sundhedsmæssige påvirkning eller ej. De har nemlig udarbejdet 3 lister, der viser hvilke produkter der indeholder stoffer som er skadelige for menneskers sundhed og miljøet, og hvilke som ikke har et indhold af sådanne stoffer.

Her er de 3 lister sammen med en lille forklaring:

Positivlisten

Alle produkter på denne liste er godkendt til Grøn Salon og indeholder ikke kemi der er skadelig for miljø eller sundhed.

Negativlisten

Produkterne på denne liste må under ingen omstændigheder bruges i certificerede grønne saloner, idet de indeholder stoffer, der kan være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, fosterskadende, stærkt allergifremkaldende, eller stoffer der er mistænkt for at have nogle af disse virkninger.

Observationslisten

Denne liste er en oversigt over produkter som er accepteret til brug i Grøn Salon, men hvor vurderingen er at enkelte ingredienser i produktet bør udskiftes. Disse stoffer er ikke problematiske for flertallet af brugerne og accepteres derfor af Grøn Salon.

DERFOR GRØN SALON

Kendskabet til produkterne og deres ingredienser sammen med en stadigt voksende gruppe frisører i ryggen giver Grøn Salon en blåstempling som organisation.

Der er ingen tvivl om at frisørerne bliver mere bevidste om de sundhedsfarlige kemikalier som de dagligt bliver udsat for. Derfor er der stadigt flere der fravælger de usunde kemikalier og sætter fokus på bæredygtighed, økologi og sundhed for alle mennesker og dyr. Det er slet ikke underligt at Grøn Salon er en stadigt mere populær ordning blandt frisører i hele Norden.

Fremtiden

Det bidrager alt sammen til en lysere fremtid for frisørerne, forbrugerne og miljøet. I sidste ende kan det kun være en kæmpe gevinst for os alle, vores familier og dyre- samt plantelivet på vores lille, blå planet.

Alle produkter produceret af Hair Team Company er godkendt til Grøn Salon.
Jannie R. Hansen

Author Jannie R. Hansen

Jannie er vores tekniske chef og har siden 1995 beskæftiget sig professionelt med hår i alle afskygninger.
Hun har således arbejdet som frisør i både London og Australien samt deltaget og vundet flere farvekonkurrencer, både nationalt og internationalt.
Siden 2004 har hun undervist andre frisører på frisørskole og som freelancer, og har nu været decideret farvetekniker i over 10år.

More posts by Jannie R. Hansen