Vi kender alle sammen svanemærket, men ved vi egentligt hvad svanemærket står for?

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997.

Svanemærket ser på helheden og den samlede miljøbelastning af et produkt.
Hele produktets livscyklus fra råvarer, produktion, brug af produktet til bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat.
Det er vigtigt for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima. Der stilles ikke kun miljøkrav, men også kvalitetskrav for at sikre effektive produkter og produkter med lang levetid. Det er vigtigt, for når et produkt holder længe, begrænser vi miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering. Kravene til svanemærkede produkter er strengere end de lovgivningsmæssige krav til kosmetikprodukter.

De 4 faser

I råvarefasen ser svanemærket på de råvarer, der bliver brugt til at producere svanemærkede produkter. Her stiller svanemærket krav om at begrænse forbruget af råvarer og krav om, at råvarerne skal være bæredygtige, fornybare eller recirkulerede.

Under produktionsprocessen stiller svanemærket krav om at begrænse brugen af ressourcer, energi og kemikalier, krav om særlige processer i produktionen – eller krav om ikke at bruge skadelige kemikalier. Bæredygtighed i produktionen er også en vigtig faktor.

Brugsfasen er der, hvor vi bruger de produkter, vi køber. Og her har svanemærket krav om at begrænse den eksponering, du som forbruger bliver udsat for, samt at begrænse forbruget af energi og kemikalier.

I svanemærkede produkter må ingen af indholdsstofferne være det man kalder CMR-Stoffer, dvs. stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret og/eller menneskets frugtbarhed. CMR-stoffer er blandt de stoffer, der anses for at være de mest skadelige for menneskers sundhed.

Det er heller ikke tilladt at anvende stoffer, som står på EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer.
Hormonerne styrer meget af det, der foregår inde i vores krop. Hormonerne er blandt andet med til at styre, hvordan fosteret udvikles inde i sin mors mave. Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke hormonbalancen, og det kan føre til mange forskellige effekter.

Svanemærket kræver også en stærk minimering af stoffer der er klassificeret som værende allergifremkaldende ved hudkontakt eller allergifremkaldende ved indånding..
Desuden er der krav om at kvalitet og funktion på svanemærkede produkter er mindst lige så god som andre produkter. Med andre ord, skal kvaliteten være i top.

Til sidst er der bortskaffelse og recirkulering af produkter. Hvad der sker med produktet, når vi er færdige med at bruge det, har stor betydning for miljøbelastningen.
Og dér, hvor der er mulighed for at opnå en miljøgevinst, stiller svanemærket krav til at øge genanvendelsen og begrænse mængden af affald.
Ved kosmetikprodukter er der strenge krav til nedbrydelighed og bioakkumulerbarhed af produkterne. For eksempel skal alle vaskeaktive stoffer være let nedbrydelige under alle forhold, både i en sø, i rensningsanlæg og i havet. Organiske stoffer (ingredienser) skal være ugiftige for dyr i havene/søerne/ åerne osv.
Der er også krav til emballage og tømningsgrad. Tømningsgraden er et billede på hvor effektivt emballagen kan blive tømt. Her skal tømningsgraden for kosmetikprodukter, ifølge svanemærkets kriterier, være på mindst 90%. Det vil sige, at mindst 90% af indholdet skal kunne tømmes ud af emballagen uden brug af værktøjer.

Svanen er kort sagt din garanti for at der bliver passet på miljøet, at der er taget hensyn til din sundhed, og at kvaliteten af produktet er i orden.

Jannie R. Hansen

Author Jannie R. Hansen

Jannie er vores tekniske chef og har siden 1995 beskæftiget sig professionelt med hår i alle afskygninger.
Hun har således arbejdet som frisør i både London og Australien samt deltaget og vundet flere farvekonkurrencer, både nationalt og internationalt.
Siden 2004 har hun undervist andre frisører på frisørskole og som freelancer, og har nu været decideret farvetekniker i over 10år.

More posts by Jannie R. Hansen